Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Spotkanie Kombatantów AK

Uroczyste spotkanie Kombatantów Armii Krajowej w Sali Obrad Rady Stołecznego Miasta Krakowa zorganizowane z okazji 54. rocznicy śmierci gen. Emila Fieldorfa "Nila", patrona Muzeum AK, otworzyli w imieniu współorganizatorów Muzeum Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego i przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa Janusz Sepioł.

Na spotkaniu wystąpili: J.E Ryszard Kaczorowski b. Prezydent RP, Czesław Cywiński - Prezes ZG Światowego Związku Żołnierzy AK, Janusz Krupski - kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Dr. Maria Dmochowska - V-ce prezes IPN. Uroczyste spotkanie Kombatantów było poprzedzone modlitwą J.Em. Ks. Franciszka Kardynała Macharskiego. Gości witał i spotkanie prowadził Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Rady Muzeum AK. W trakcie uroczystości został odczytany przed wszystkimi wystąpieniami list Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego kierowany do Kombatantów i uczestników spotkania.

Spotkanie uświetnił występ Chóru Cecyliańskiego, w którym śpiewają Żołnierze AK.