Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Tak może wyglądać park "Białe Morza"

Odpowiadając na apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ogłosił Konkurs architektoniczno - krajobrazowy na koncepcję Parku "Białe Morza" z miasteczkiem namiotowym na Światowe Dni Młodzieży 2016.

Nagrody w wysokości 10.000 zł ufundowała Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu o pow. 110 ha położonego na terenie dawnych "Białych Mórz" w Krakowie. Podstawowym przeznaczeniem tego terenu jest park miejski w otoczeniu znajdującego się tu Centrum Jana Pawła II (w budowie) oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Park obok swojej docelowej funkcji rekreacyjnej, powinien okresowo posłużyć jako pole namiotowe dla licznych uczestników Światowych Dni Młodzieży, planowanych w Krakowie latem 2016 roku.

Przewodniczącym Jury był prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm IAK PK, b. Główny Architekt Miasta Krakowa.

W skład Komitetu Honorowego Konkursu weszli:

- prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Rektor Politechniki Krakowskiej
- Kazimierz Barczyk, Przewodniczący SGiPM
- ks. biskup Damian Muskus, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ŚDM
- ks. prałat Jan Kabziński, Prezes CJPII
- Tadeusz Trzmiel, Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa
- Wiesław Bury, Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
- prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, Dziekan WA PK
- dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz prof. PK, Dyrektor IAK PK

Dnia 12 stycznia 2015 komisja konkursowa, z udziałem m.in. mgr inż. arch. Andrzeja Mikulskiego - projektanta Centrum Jana Pawła II, wyłoniła zwycięzców konkursu.

I nagroda: Karolina Mazurek, Justyna Snakowska
II nagroda: Katarzyna Dorda, Weronika Galcak, Karolina Porada
III nagroda: Natalia Pocheć Agnieszka Wójcik

Prace konkursowe oglądać można od 4 marca 2015 r. w holu UMK.

**********

Relacja w Kronice TVP Kraków >>>

**********

Działania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie utworzenia Parku na terenie Białych Mórz

I. Pismo do Prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego z dn. 30.05.2014 r.

Wielkimi krokami zbliżamy się do Światowych Dni Młodzieży. które odbędą się w Krakowie w 2016 roku, gromadząc ok. 2 miliony osób z całego świata. Jest to bezprece densowe wydarzenie o nieocenionym potencjale promocyjnym zarówno dla Krakowa, jak i całej Małopolski. Bez wątpienia "sercem" tych wydarzeń będzie Sanktuarium świętego Jana Pawia II w krakowskich Łagiewnikach oraz otaczający go teren.

W I. połowie XX wieku obszar ten byl miejscem gromadzenia odpadów o głębokości kilkunastu metrów z Zakładów Sodowych Solvay, co uczyniło go skrajnie zdegradowanym, dlatego też w imieniu Stowarzyszenia Gmin I Powiatów Małopolski zrzeszającego ponad 100 gmin, powiatów i województwo zwracam się z prośbą o rekultywację terenu w Łagiewnikach przed Światowymi Dniami Młodzieży w 2016 roku. (...)

Proszę Pana Prezydenta również o możliwie pilne przygotowanie I złożenie wniosku gramowego obejmującego to strategiczne dla Krakowa i Małopolski przedsięwzięcie. Przekształcenie terenów poosadnikowych w mieście wojewódzkim i nadanie im nowych funkcji będzie przykładem realizacji podejścia zintegrowanego - zdegradowany obszar miejski może stać się integralny częścią realizowanego już projektu - Centrum Jana Pawła II, dzięki czemu temu obszarowi zostaną przywrócone funkcje społeczno-gospodarcze. (...)

II. Apel SGiPM o utworzenie Parku przy Centrum Jana Pawła II z dn. 3.10.2014 r.

(...) Obszar ok. 100 ha tzw. Biotych Mórt wokół Centrum Jana Pawła II - poprzemysłowy, zdegradowany i wymagający rekultywacji teren, będący własnością Gminy Kraków - jest miejscem o ogromnym potencjale rozwoju poprzez przystosowanie go do celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Spowoduje to powstanie pięknego zespołu partowo-wypoczynkowego na zielonej mapie Krakowa - np. nazwanego im. Jana Pawła II (tam w czasie II wojny światowej w kamieniołomie pracował Karol Wojtyła) zarówno dla uczestników ŚOM, 2,5 mln corocznie przybywających tam turystów religijnych oraz mieszkańców Krakowa i Małopolski. (...)

Mając na uwadze przedstawione powyżej oczekiwania oraz potencjał tego wyjątkowego miejsca, w imieniu Stowarzyszenia Gmin I Powiatów Małopolski, apelujemy do Prezydenta Krakowa o pilne ogłoszenie, jeszcze w tym roku, przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o dotację w wysokości 85% kosztów Inwestycji do ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który dysponuje kwotą 20 mld euro.(...)

III. Pismo do Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka z dn. 9.10.2014 r.

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski zwracam się do Pana Rektora z apelem o przygotowanie przez Instytut Architektury Krajobrazu PK. w trybie pilnym, możliwie do końca listopada br., koncepcji nowego parku, na należącym do Gminy Kralów terenie "białych mórz", szczególnie 20 ha między Sanktuariami Jana Pawła II i Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach a także pozostałymi 80 ha. (...)

Przygotowana koncepcja parku może posłużyć Prezydentowi Krakowa do przygotowania i ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o dotację do ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko, który dysponuje kwotą 20 mld euro.(...)

Będzie to wielki wkład Politechniki Krakowskiej w przygotowanie działań, które umożliwią powstanie z funduszy UE, tak ważnego, a zarazem największego parku w Krakowie. (...)

**********