Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uroczyste Spotkanie Kombatantów

W poniedziałek 25 lutego o godzinie 13 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się Uroczyste Spotkanie Kombatantów AK. Poprowadził je Kazimierz Barczyk, przewodniczący Rady Muzeum AK. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego otworzyli je w imieniu organizatorów Muzeum AK Małgorzata Radwan-Ballada, przewodnicząca Rady Miasta Krakowa i Leszek Zegzda, wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Po modlitwach odmówionych przez J. Em. Ks. Franciszka kard. Macharskiego, Chór Cecyliański odśpiewał Hymn Armii Krajowej i wiązankę pieśni żołnierskich. Po czym wystąpili kolejno: prof. Zbigniew Ćwiąkalski, minister sprawiedliwości, Jan Tombiński, ambasador RP przy Unii Europejskiej, Czesław Cywiński, prezes Zarządu Gł. Światowego Związku Żołnierzy AK, dr Marek Lasota, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie, arch. Ryszard Jurkowski, autor projektu architektonicznego Muzeum AK, dr Andrzej K. Kunert, koordynator Zespołu ds. Scenariusza Historycznego  nowej Ekspozycji Stałej Muzeum AK, prof. Maciej Radnicki, koordynator Zespołu ds. Projektu Wystawienniczego nowej Ekspozycji Stałej Muzeum AK i Adam Rąpalski, dyrektor Muzeum AK, który na koniec złożył podziękowania wszystkim uczestnikom spotkania oraz osobom tworzącym i wspierającym nadanie nowego kształtu Muzeum.