Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uroczyste Spotkanie Kombatantów

24 lutego 2009 r. pracownicy Muzeum AK wspólnie z Czesławem Cywińskim, Prezesem Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą memoratywną poświęconą Gen. Augustowi Emilowi Fieldorfowi "Nilowi" przy ul. Lubicz w Krakowie, gdzie mieszkał Generał.

Uroczyste Spotkanie Kombatantów Polskiego Państwa Podziemnego w 56. rocznicę komunistycznego mordu sądowego dokonanego na Patronie Muzeum Armii Krajowej Gen. "Nilu" rozpoczęło się w Sali Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Spotkanie prowadził Pan Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Rady Muzeum Armii Krajowej. Delegatami Prezydenta Miasta i Marszałka Województwa Małopolskiego byli: Pan Paweł Stańczyk, Sekretarz Miasta i Wicemarszałek Leszek Zegzda.

Po wprowadzeniu Pocztów Sztandarowych i odśpiewaniu Hymnu Państwowego nastąpiło pierwsze wystąpienie Pana Marszałka Leszka Zegzdy, które było zwrotem w stronę Kombatantów Armii Krajowej w podzięce za miłość i poświęcenie dla Ojczyzny. W imieniu Rady Miasta Krakowa wystąpił Pan Stanisław Rachwał - Wiceprzewodniczący RMK.

Modlitwą opatrzył zebranych J. Em. Ks. Abp Franciszek Kardynał Macharski. Następnie Chór Cecyliański odśpiewał Hymn Armii Krajowej i wiązankę pieśni patriotycznych. Z kolei głos zabrali: Pan Krzysztof Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Płk. Mariusz Skulimowski, Dowódca Jednostki Dowodzenia, Zabezpieczenia i Wsparcia, Czesław Cywiński, Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Mjr. Kazimierz Kemmer ps. "Halny", dr Thomas Gläser, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec, który wręczył Dyrektorowi Muzeum AK książkę Wilma Hosenfelda pt. "Staram się ratować każdego - życie niemieckiego oficera w listach i dziennikach", Adam Rąpalski, Dyrektor Muzeum AK. Następnie głos zabrał Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Rady Muzeum AK, który w imieniu Prezydenta Miasta zaprosił przybyłych na uroczystość na poczęstunek w Sali Lea.