Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uroczyste Spotkanie Kombatantów

W dniu 27 września 2013 r. w Muzeum AK odbyły się uroczystości 74. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Jak co roku, na uroczystość przybyli Kombatanci skupieni wokół Muzeum AK, delegacje władz państwowych i samorządowych, Wojska Polskiego oraz zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia Pocztów Sztandarowych i odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie zebranych powitał Przewodniczący Rady Muzeum Kazimierz Barczyk, który poprowadził całą uroczystość. W imieniu organizatorów Muzeum AK głos zabrali kolejno: Jacek Krupa - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i dr Anna Okońska-Walkowicz - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa. Podczas przemówień złożyli oni podziękowania na ręce Kombatantów.

Tradycyjną modlitwę w intencji Ojczyzny poprowadził ksiądz prałat Jan Dziasek.

W czasie uroczystości przemawiały również: Karolina Kaczorowska - wdowa po ostatnim Prezydencie RP na wychodźstwie, Beata Oczkowicz - Wiceminister Obrony Narodowej, Małgorzata Marcińska - Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Bożena Żelazowska - Zastępca Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz - Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyrazy szacunku przybyłym Kombatantom oraz życzenia przekazał również Andrzej Harężlak - Wicewojewoda Małopolski.

Kolejnym punktem uroczystości był wykład prof. dr. hab. Andrzeja Chwalby pt. Polskie Państwo Podziemne w Krakowie. Prof. Chwalba wyjaśnił w nim siłę tradycji zmagań niepodległościowych w XIX wieku oraz tradycji legionowej, w oparciu o które były wychowane i wzorowały się pokolenia tworzące szeregi Polskiego Państwa Podziemnego. Profesor podkreślił znaczenie tzw. polityki pamięci, która powinna budować wizerunek Polaków na bazie przełomowych, ważnych wydarzeń historycznych i pozytywnych wzorców.

Po wykładzie odczytano list senatora Bogdana Klicha, a chór zaśpiewał wiązankę pieśni patriotyczno-partyzanckich.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Dyrektor Muzeum AK dr Janusz Mierzwa. Podkreślił on rolę edukacyjną świadomego, patriotycznego wychowania młodzieży, jako jedną z podstawowych funkcji, które będzie spełniać Muzeum. Jednym z głównych narzędzi służących realizacji tego zamiaru będą realizowane ścieżki edukacyjne.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Cecyliańskiego, a asystę do sztandarów kombatanckich zapewnili harcerze z 5. Krakowskiej Drużyny Wędrowników Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.