Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uroczyste Spotkanie Kombatantów Armii Krajowej

W dniu 28 września 2008 r. z okazji 69 rocznicy powołania Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej miało miejsce Uroczyste Spotkanie Kombatantów Armii Krajowej. Odbyło się ono w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Oprawę duszpasterska zapewnił Ojciec Jerzy Pająk, Kapelan Żołnierzy Armii Krajowej.

Uroczystość prowadził Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Rady Muzeum AK, Sędzia Trybunału Stanu. W imieniu Samorządu Miasta Krakowa wystąpił Stanisław Rachwał, Wiceprzewodniczący Rady Miasta, a w imieniu drugiego Organizatora Muzeum AK - Kazimierz Barczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Głos zabrali również dostojni goście spotkania Bogdan Klich, Minister Obrony Narodowej, dr hab. Janusz Kurtyka, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, mec. Ryszard Brodowski, Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Małopolska. W końcowym przemówieniu Adam Rąpalski, dyrektor Muzeum AK podziękował za liczne uczestnictwo w spotkaniu, który również w imieniu Prezydenta Miasta zaprosił wszystkich na poczęstunek w sali Lea.

Spotkanie uświetniły występy Chóru Camerata pod dyrekcją Izabeli Szoty.

**********

Modlitwa na spotkaniu Kombatantów AK

Modlitwa za poległych żołnierzy Polski Walczącej z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, 69. rocznicy powołania Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej.

Zachowaj mnie, Boże, bo Tobie zaufałem!
Rzekłem PANU: Ty jesteś moim Panem.
PAN jest bogactwem moim i przeznaczeniem.
Ty strzeżesz mojego losu.
Dasz mi poznać drogę życia,
Napełnisz mnie radością przed Twoim obliczem,
Wieczną rozkoszą w Twojej obecności. (Ps 16)

Wszechmogący i dobry Boże, polecamy Twojemu miłosierdziu dusze naszych poległych żołnierzy, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny i przelali swoją krew nie tylko w obronie naszego kraju, ale i wiary świętej.

Dzisiaj podczas uroczystego spotkania Kombatantów Armii Krajowej, w szczególny sposób chcemy polecić Twojej świętej pamięci poległych żołnierzy tej formacji. O Boże, niech to ich męczeństwo poniesione w obronie wiary, honoru i Ojczyzny, wyprosi u Twego Ojcowskiego Serca wieczną nagrodę w niebie. Niech ofiara ich życia przybliży zwycięstwo dobra nad złem i umocni się sprawiedliwy pokój.

Błagamy Cię o to przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Twojego Syna a naszego Zbawiciela - Jezusa Chrystusa i przez przyczynę i zasługi Jego Niepokalanej Matki, Maryi, oraz Świętych Patronów i Patronek naszego Narodu. Amen.

o. Jerzy Pająk OFM Cap.
kapelan Żołnierzy AK

28 września 2008 r.