Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

XIII edycja Akcji Podarujmy Lato Dzieciom

Tradycyjnie każdego roku w lecie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci polskich ze Wschodu. W tym roku już po raz trzynasty gościmy w Krakowie ponad 120 młodych Polaków z opiekunami z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Królewca.

Akcją objęto najuboższe dzieci z polskich rodzin kultywujących tradycje, obyczaje i język przodków. W ramach pobytu w formie "lekcji żywej historii" dzieci zwiedzą Kraków (Wawel, Kazimierz, Muzeum Czartoryskich), Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Wieliczkę. W ramach programu dzieci wypoczną m.in. w Parku Wodnym, w kinach, odwiedzą ZOO.

Akcja odbywa się pod Honorowym Patronatem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego SGiPM, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Senatu RP, Samorządów: Województwa Małopolskiego i Krakowa oraz sponsorów.

We wtorek 17 lipca w Sali Obrad UMK nastąpiło powitanie dzieci w ramach XIII już edycji Akcji Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu -  Kraków 2012.

Udanego pobytu w Polsce życzyli dzieciom zaproszeni na inaugurację akcji goście, a wśród nich Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider i biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej Jan Szkodoń. W imieniu Senatu RP głos zabrał senator Mieczysław Gil, który mówił o roli, jaką stawia sobie izba wyższa polskiego parlamentu w kontaktach z Polonią. W powitaniu wzięła także udział nowowybrana małopolska posłanka Elżbieta Achinger.

**********

Apel
w sprawie zbiórki książek dla dzieci polskich
z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Królewca
przebywających na wakacjach w Krakowie


Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski już po raz trzynasty organizuje w Krakowie w dniach 16 lipca - 26 lipca br. pobyt grupy 125 polskich dzieci i opiekunów z Królewca, Litwy Ukrainy i Białorusi w wieku 10 - 15 lat.

Charytatywna Akcja "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu - Kraków 2012" odbywa się przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, samorządów Krakowa i Województwa Małopolskiego, Senatu RP oraz instytucji krakowskich i małopolskich, a także sponsorów. W trakcie pobytu dzieci zapoznają się z polską tradycją, kulturą, zwiedzą wiele zabytków kultury narodowej. Honorowy patronat nad akcją objęli m.in. Metropolita Krakowski i Metropolita Lwowski.

Prosimy o szczególną formę solidarności z najmłodszymi - zwracamy się z prośbą do krakowskich i małopolskich rodzin, wspólnot parafialnych, firm i instytucji o dary dla nich - książki (najchętniej z klasyki literatury narodowej). Dary te będą stanowiły pomoc materialną dla naszych Rodaków ze Wschodu, bowiem goszczące w Polsce dzieci często pochodzą z ubogich rodzin. Książki trafią do domowych, szkolnych i parafialnych bibliotek polskich na Wschodzie.

Prosimy o przynoszenie darów do siedziby Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, przy ul. Grodzkiej 15/2 w Krakowie, w godz. 10.00-17.00 w dniach 25 - 26 lipca b.r.

Prosimy Redakcje o przekazanie Apelu za pośrednictwem prasy, radia i telewizji.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM
Przewodniczący Komitetu Honorowego Akcji

**********

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe XIII Akcji "Podarujmy Dzieciom Lato - Kraków 2012", w ramach, której zaprosiliśmy na kolonie do Polski dzieci z rodzin polonijnych z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Litwy. Dzięki Państwa wsparciu w tym roku gościliśmy w Krakowie w dniach 16-26.07.2012 grupę 105 dzieci i 11 opiekunów.

Sponsorzy Akcji