Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

XIV Noworoczne Spotkanie Opłatkowe

10 stycznia odbyło się XIV Noworoczne Opłatkowe Spotkanie Samorządów Małopolski z udziałem Korpusu Dyplomatycznego, tradycyjnie z udziałem i życzeniami J. Em. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego.

W trakcie spotkania zostali ogłoszeni Laureaci Tytułu Małopolanina Roku 2004, nadanego przez Zarząd Stowarzyszenie jako Kapitułę Tytułu. Wyróżnienia nadano:

Sławomirowi Mrożkowi - światowej sławy pisarzowi, mistrzowi satyry, groteski i absurdu, najczęściej grywanemu w kraju i za granicą polskiemu współczesnemu dramaturgowi,

oraz

Robertowi Korzeniowskiemu - zdobywcy czterech złotych medali olimpijskich, mistrzowi świata, wielkiemu mistrzowi sportu za zasługi w rozwoju i propagowaniu sportu.

Życzenia złożyli: Janusz Sepioł - Marszałek Województwa Małopolskiego, I Wiceprzewodniczący SGiPM, Jerzy Adamik - Wojewoda Małopolski, Prof. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa, w imieniu Korpusu Dyplomatycznego jego Dziekan Leonid Rodionow - Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie.

Uroczystość uświetnił koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu "Lochu Camelot" oraz ukraińskiego zespołu ludowego.