Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Ośmiu Wspaniałych

W tym roku odbędzie się czwarta a w Małopolsce druga edycja konkursu "8 Wspaniałych".

Wszyscy, którzy po raz pierwszy słyszą o tym konkursie są zapewne ciekawi - czym on jest i jaki jest jego cel? Nazwę zaczerpnięto ze znanego westernu (stąd "Wspaniali"), liczba "osiem" pojawiła się trochę z przekory - trochę dla pobudzenia ciekawości. Idea zorganizowania konkursu zrodziła się 3 lata temu w Warszawie (Jeżeli niektórzy się dziwią, to pragnę od razu dodać, że w naszej kochanej stolicy też czasami coś pożytecznego i ciekawego wymyślą). Pomysłodawczynią jest radna Miasta Warszawy Joanna Fabisiak, która mawia, że "konkurs powstał aby zaprzeczyć stereotypom, że młodzież jest zła, leniwa i nie potrafi nic robić oprócz słuchania muzyki, chodzenia do kina i na dyskotekę." W Małopolsce idea wyboru "8 Wspaniałych" zaistniała dzięki Stowarzyszeniu Gmin Małopolski.

Głównym celem konkursu jest promowanie normalności czyli pozytywnych postaw i zachowań wśród młodzieży. Laureatami są młodzi ludzie, którzy przez swoją bezinteresowną cichą pracę dla innych (a także pracą nad własnym charakterem) weryfikują pogląd, że młodzież nastawiona jest do życia konsumpcyjnie, nie uznaje i nie szanuje żadnych autorytetów.

Łukasz został Wspaniałym, gdyż jako uczeń jednego z krakowskich ogólniaków, potrafił znaleźć czas na to aby nie tylko się uczyć ale by zajmować się sprawami samorządu uczniowskiego, działać w harcerstwie oraz pomagać potrzebującym. W szkole organizował plebiscyty, dyskoteki, brał udział w pracach nad nowym statutem Rady Samorządów Uczniowskich Szkół Ponadpodstawowych w woj. Krakowskim. Jako harcerz organizuje obozy, zimowiska, warsztaty dziennikarskie oraz kursy dla harcerzy poza granicami kraju. Jakby tego było mało, to jeszcze trzeba dodać, że pracował jako wolontariusz z młodzieżą głuchoniemą i przez pół roku uczył się języka migowego. Udziela się także w swojej parafii organizując spotkania i nocne czuwania.

Ewa nawiązała współpracę z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą TPD "Chatka Puchatka". Podopiecznymi placówki są dzieci z rodzin patologicznych, które są zaniedbane i potrzebują opieki. Ewa wraz z koleżankami Kasią i Daną (które również otrzymały tytuł Wspaniałych) organizują dla dzieci wiele ciekawych imprez takich jak Św. Mikołaj, zabawy karnawałowe, wyjścia do kina i teatru oraz pomagają w odrabianiu lekcji. Same w wielu przypadkach zdobywają fundusze na swoją działalność.

Nagrodzonym też jest Mirek, który sporządził dokumentację fotograficzną krakowskich fortów, będącą w tej chwili już zapisem archiwalnym. Przemek wskrzesił ideę II CK Regimentu Artylerii Fortecznej Twierdzy Kraków. Ań--drzej natomiast prowadzi gazetkę szkolną i pracuje z dziećmi z porażeniem mózgowym.

Trzeba przyznać, że wszyscy tutaj wymienieni i inni, którzy się zgłosili do konkursu zasługiwali na tytuł Wspaniałego. Krakowscy Wspaniali pojechali na wycieczkę do Włoch wraz ze swoimi koleżankami i kolegami z innych miast, którzy zostali wyróżnieni tytułem Wspaniałego w dwóch ostatnich edycjach konkursu w całej Polsce. Nagrodę ufundowały zarządy miast.

Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w konkursie mogą zgłaszać się do szkół, domów kultury, krakowskiego Urzędu Gminy lub do parafii, gdzie można otrzymać kartę zgłoszeń.