Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała Konferencji Burmistrzów USA

Uchwała Konferencji Burmistrzów USA w sprawie rozszerzenia NATO w sprawie poparcia Konferencji 1000 Burmistrzów miast Stanów Zjednoczonych dla polskich starań o przyjęcie do NATO

Obradująca w Stanach Zjednoczonych Konferencja Burmistrzów z około 1000 miast USA wyraziła jedomyślnie poparcie dla starań Polski o przyjęcie do NATO.

Jako Przewodniczący Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich wyraziłem podziękowanie amerykańskim środowiskom samorządowym w związku z ich popierającym stanowiskiem w sprawie członkostwa Polski w NATO.

Federacja Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich zrzesza 15 związków i stowarzyszeń gmin obejmujących około 1000 gmin.

W czasie mojej wizyty w USA w maju br. i spotkań, zarówno z Kierownictwem Kongresu Polonii Amerykańskiej, jak i Dyrektorem Amerykańskiego Stowarzyszenia Miast Siostrzanych. a także administracji stanowych, wielokrotnie mogłem się przekonać o przychylnym stanowisku wpływowych środowisk w USA dla polskich starań o przyjęcie do NATO. W czasie tej wizyty z zainteresowaniem przyjmowano naszą propozycję podpisywania umów o partnerstwie miast polskich i amerykańskich.

W ostatnim czasie także 11 stanowych Kongresów - na wniosek organizacji Polonii - podjęło rezolucje popierające przyjęcie Polski do NATO.

Bardzo pozytywnie oceniano uchwałę Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Małopolski z kwietnia 1997 roku, w której przedstawiciele władz samorządowych Małopolski wystąpili z apelem o konsekwentne realizowanie polityki zmierzającej do zapewnienia Polsce pełnoprawnego uczestnictwa w NATO.

Wspólne i jasne stanowisko samorządowych władz lokalnych w Polsce i Stanach Zjednoczonych musi być uwzględniane przy podejmowaniu ostatecznych rozstrzygnięć w sprawie członkostwa Polski w NATO.

Kazimierz Barczyk - Przewodniczący FZiSGP Kraków, 2.07.1997