Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Miasta w internecie

Stowarzyszenie Gmni Małopolski byto współorganizatorem odbywającej się od 11 do14 czerwca w Tarnowie, Konferencji "Miasta w Internecie".

Była to pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w Europie próba podsumowania doświadczeń związanych z wykorzystaniem sieci Internet przez Samorządy, instytucje i agendy miejskie oraz przedsiębiorstwa komunalne, a także dla celów informacyjnych i promocyjnych. Stanowiła okazję do rozpropagowania dobrych wzorów w tym zakresie.

Pozwoliła na wyznaczenie nowych perspektyw i uświadomienie przedstawicielom władz lokalnych szerokich możliwości korzystania z Internetu. Podczas konferencji zostały zaprezentowane referaty między innymi twórców stron WWW miast polskich zagranicznych, uzupełnione ciekawymi prezentacjami. Szeroko omawiano bariery promocji miast on-line, jak też wykorzystanie sieci przez społeczności lokalne.

Agencja Rozwoju Komunalnego, reprezentowana przez Krzysztofa Cichockiego, Romana Dziekońskiego i Waldemara Dobrzyńskiego, przedstawiła możliwości wykorzystania Internetu do korzystania przez gminy z Systemu Baz Danych Komunalnych. Przedstawiono również ogólną koncepcję Systemu Baz.. Będzie on działał lokalnie w ARK i umożliwiał dostęp do zgromadzonych w nim danych o poszczególnych gminach, grupach gmin oraz wyników analiz.

PODSTAWOWYMI BAZAMI PROJEKTU BĘDĄ
- baza danych o projektach inwestycyjnych, kosztach tych projektów źródłach finansowania inwestycji,
- baza danych o kosztach jednostkowych budowy i eksploatacji obiektów infrastrukturalnych,
- baza danych o finansach gmin i analizie budżetu,
- baza danych o prognozach dochodów i wydatków oraz długoterminowym finansowaniu projektów inwestycyjnych.

Jedną z ciekawszych prezentacji był pokaz łączności satelitarnej w organizacji wideokonferencji samorządowych. przygotowany przez Tadeusza lisa z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Unaocznił on możliwości płynące z wykorzystania sieci Internet do tworzenia rozproszonych systemów pracy zespołowej dla potrzeb samorządu terytorialnego. Referat uzupełniony byt specjalnym pokazem. Zaprezentowano relatywnie niedrogie i nowe rozwiązania kanałów łączności satelitarnej nowego typu. Może to być dobre rozwiązanie dla gmin które borykają się z łącznością telefoniczną dla potrzeb Internetu.

Była to najlepiej zorganizowana konferencja, w jakiej brałem udział, zarówno pod względem logistycznym jak i merytorycznym.