Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wyjazd SGM do Stanów Zjednoczonych

Wyjazd promocyjny Stowarzyszenia Gmin Małopolski do Stanów Zjednoczonych z udziałem przedstawicieli Parlamentu

W dniach 20 marca - 4 kwietnia 1998 delegacja 55 Prezydentów i Burmistrzów z Małopolski i Śląska przebywała w USA. Delegacji przewodniczył Kazimierz Barczyk - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Małopolski oraz Stanisław Zając - Wicemarszałek Sejmu RP.

Celem wyjazdu było m.in. nawiązanie współpracy partnerskiej między miastami Małopolski i Stanów Zjednoczonych, szkolenia uwzględniające amerykańskie doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego w miastach, edukacji, gospodarki komunalnej, ubezpieczeń wzajemnych dla gmin, a także promocja przystąpienia Polski do NATO w amerykańskich środowiskach politycznych i samorządowych.

Przedstawiciele Parlamentu oraz samorządów spotkali się m.in. z Przewodniczącym Izby Reprezentantów USA, Gubernatorem Stanu Illinois, oraz z innymi przedstawicielami administracji Prezydenta Clintona.

Uczestnicy wyjazdu rozmawiali ponadto z Edwardem Moskalem - Prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej i Janem Nowakiem Jeziorańskim. Odbyła się seria spotkań z kierownictwem organizacji polonijnych w kilkunastu skupiskach Polonii oraz Ambasadorem RP w USA, Konsulami Generalnymi w Nowym Jorku i Chicago. Prawie 3/4 spośród 10 milionowej Polonii wywodzi się właśnie z Małopolski.

Program edukacyjny zorganizowano m.in. na Uniwersytecie Stanowym w Nowym Jorku, w Illinois, w Toledo i w Syracuse, a także w czasie spotkań z Burmistrzami i radami kilkunastu miast źli stanów USA oraz stowarzyszeniami gmin stanu Illinois i Michigan. Program edukacyjny obejmował wykłady prezentowane przez blisko 100 referentów.

W czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych rozprowadzono kilkanaście tysięcy wydawnictw promocyjnych o Polsce, w tym z miast i gmin Małopolski. Nawiązano także współpracę poszczególnych miast z amerykańskimi miastami i ośrodkami naukowymi. Przygotowywane są umowy o partnerstwie miast Małopolski z miastami w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w większych skupiskach Polonii. W USA działa Związek Klubów Polskich, z którym nawiązano współpracę, zrzeszający kilkadziesiąt Klubów różnych miast i regionów Polski, z których wywodzi się Polonia. Wyjazd został pozytywnie odnotowany przez prasę w Polsce i USA, a Telewizja Polska w Programie I prezentuje w odcinkach reportaż z pobytu, trwają także prace nad wydaniem książki o współpracy samorządów Polski i Stanów Zjednoczonych.