Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Komunikat nt. projektu ustawy Kampus 600-lecia UJ