Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Poparcie władz AGH dla inicjatywy przyznania prof. Jerzemu Buzkowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa

Poparcie władz AGH dla inicjatywy przyznania prof. Jerzemu Buzkowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa, plik pdf >>>