Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Protokół Zjazdu Założycielskiego Stowarzyszenia Gmin Małopolski