Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Specjalny projekt ustawy III Kampus UJ - informacja prasowa