Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Kodeks Postępowania Administracyjnego - część 3. Wezwania protokoły, adnotacje, udostępnianie akt sprawy - szkolenie on-line Małopolskiej Akademii Samorządowej

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Przewodniczący Rad, Radni, Pracownicy Samorządowi

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski serdecznie zapraszam Państwa do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń Małopolskiej Akademii Samorządowej dla Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych i pracowników samorządowych.

Uprzejmie proszę o przesłanie niniejszego zaproszenia do Państwa Radnych i wszystkich zainteresowanych osób.

11 czerwca (piątek) w godzinach od 11.00 do 13.00 zapraszamy na szkolenie online na platformie ZOOM pt.

Kodeks Postępowania Administracyjnego - część 3. Wezwania protokoły, adnotacje, udostępnianie akt sprawy

Szkolenie poprowadzi: Ewa Cadoux

REJESTRACJA

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UtAVCMDaSdyc58ubPGI5jA

Po rejestracji otrzymacie Państwo mailem potwierdzenie z danymi dostępowymi do szkolenia.

WAŻNE

Przy rejestracji jako First Name prosimy wpisać swoje imię i nazwisko

A jako Last Name prosimy wpisać nazwę Państwa Gminy

Pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniach mają Członkowie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.
Dana jednostka może delegować nie więcej niż dwie osoby.

Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski