Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Krajowe Ramy Interoperacyjności - seminarium szkoleniowe