Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Nowe wyzwania dla polskich samorządów w związku z wojną w Ukrainie. Zarządzanie kryzysowe, finanse, pomoc społeczna, edukacja, itd. Wykład on-line Małopolskiej Akademii Samorządowej

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Przewodniczący Rad, Radni, Pracownicy Samorządowi

Z inicjatywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, we współpracy z Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski serdecznie zapraszam Państwa do udziału w bezpłatnym wykładzie online w ramach Małopolskiej Akademii Samorządowej pt.

Nowe wyzwania dla polskich samorządów w związku z wojną w Ukrainie. Zarządzanie kryzysowe, finanse, pomoc społeczna, edukacja, itd.

13 kwietnia br. w godzinach od 13.00 do 14.00 na platformie ZOOM

Wykład poprowadzi prof. Stanisław Mazur - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a uczestników powita Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Będzie to również okazja do rozmowy o współpracy z UEKiem.

W ramach wykładu zaprezentowany będzie również realizowany przez Krakowską Szkoła Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie program MBA IN COMMUNITY MANAGEMENT dedykowany dla samorządu terytorialnego wraz z informacjami o źródłach finansowania studiów dla pracowników samorządowych.

Wykładane przedmioty dotyczą problemów i zagadnień samorządu, np.: programowanie i finansowanie polityk publicznych, inżynieria finansowa, zamówienia publiczne, aspekty prawne, mediacje, zarządzanie publiczne, dyplomacja, zmiany klimatyczne, nadzór właścicielski JST.

Dyplom MBA in Community Management uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Program posiada patronat Związku Miast Polskich.

Uprzejmie proszę o przesłanie niniejszego zaproszenia do wszystkich Państwa Radnych i wszystkich zainteresowanych osób.

REJESTRACJA

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_KnEe02iRTDO4GLtBycT0yw

Po rejestracji otrzymacie Państwo mailem potwierdzenie z danymi dostępowymi do szkolenia.

WAŻNE

Przy rejestracji jako First Name prosimy wpisać swoje imię i nazwisko

A jako Last Name prosimy wpisać nazwę Państwa Gminy

Z poważaniem
Bartosz Lipszyc
Wicedyrektor Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski