Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Repatriacja Polaków ze Wschodu. Konferencja Samorządowa