Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

  ARCHIWALNY

Komunikat Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski o odwołaniu wszystkich planowanych spotkań, konferencji i szkoleń

Szanowni Państwo,

Zgodnie zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-Cov-2 (koronawirus) w imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski informuję Państwa o odwołaniu WSZYSTKICH PLANOWANYCH SPOTKAŃ, KONFERENCJI I SZKOLEŃ (m.in. uroczystego zakończenia Konkursu LIDER MAŁOPOLSKI 2019, szkoleń w ramach Małopolskiej Akademii Samorządowej oraz projektu EFFECT4buildings).

Nasza decyzja wypływa z troski o zdrowie uczestników spotkań i mam nadzieję, że zrozumieją Państwo nadzwyczajne okoliczności podjęcia tej decyzji.

Jednocześnie zapewniam Państwa, że niezwłocznie po ustaniu zagrożenia Stowarzyszenie Gmin i Powiatów powróci do realizacji konferencji, szkoleń, seminariów w nowych terminach, o którym będziecie Państwo poinformowani.

W pilnych sprawach proszę o kontakt z p. Bartoszem Lipszycem - wicedyrektorem Biura SGiPM - tel. 601 199 548.

Jednocześnie apeluję do wszystkich o stosowanie podstawowych zasad higieny i ścisłe przestrzeganie wszystkich zaleceń organów Państwa, samorządów, w obecnie w szczególności służb epidemiologicznych.

Jeżeli to możliwe zostańcie Państwo w domach i otoczcie specjalną opieką swoich bliskich, zwłaszcza osoby starsze!

Z poważaniem
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski


Kraków, 13 marca 2020 r.