Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

  ZAKOŃCZONY

PartycypacJA. Seniorzy na rzecz Seniorów w przestrzeni publicznej 60+. Małopolskie Forum Seniorów

Cele projektu to:
1. Podniesienie świadomości osób po 60 roku życia na temat przysługujących im praw
w zakresie uczestnictwa w życiu publicznym.
2. Podniesienie aktywności publicznej osób po 60 roku życia.
3. Promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród osób po 60 roku życia.

Działania w projekcie:
a) Szkolenia oraz warsztaty dotyczące form i obszarów uczestnictwa seniorów w życiu publicznym na poziomie lokalnym i regionalnym.
Warsztaty objęły następujące obszary tematyczne: samorząd terytorialny - historia, teraźniejszość, zasady funkcjonowania samorządu, prawa obywateli, mechanizmy podejmowania decyzji przez władze samorządowe, partycypacja obywatelska, formy i narzędzia partycypacji (konsultacje społeczne, wnoszenie projektów uchwał, działania lobbingowe), nowe technologie w partycypacji.

Termin: grudzień 2012 r. (2 x 6 h) oraz styczeń 2013 (1x 6 h). Liczba uczestników: ponad 150 osób w 6 lokalizacjach : Kraków, Tarnów, Gorlice, Nowy Targ, Klucze, Racławice.

b) Warsztaty informatyczne na temat nowych mediów oraz komunikacji w Internecie
Zajęcia dla liderów seniorów, którzy w ich trakcie poznali sposoby koordynowania
i stymulowania aktywności seniorów w swoich społecznościach lokalnych oraz metody koordynowania i administrowania forami internetowymi.

Termin: grudzień 2012 r. (1 x 6 h), Liczba uczestników: ponad 40 osób w 6 lokalizacjach : Kraków, Tarnów, Gorlice, Nowy Targ, Klucze, Racławice.

c) Opracowanie i publikacja przewodnika na temat partycypacji obywatelskiej osób w wieku 60+.

d) Interaktywna platforma internetowa ForumSeniora.info

1) baza wiedzy na temat partycypacji obywatelskiej (poradniki, informacje
o aktualnych wydarzeniach z tym związanych),
2) forum internetowe, gdzie seniorzy mogli dyskutować o swoich społecznościach lokalnych, zachodzących w nich zmianach, wymieniać się opiniami, komunikować i konstruować wspólne postulaty,
3) baza liderów lokalnych seniorów, która powstała w oparciu o materiały
z archiwum TVP Oddział w Krakowie, województwa małopolskiego, materiały wypracowane przez uniwersytety III wieku.

e) Spotkania seniorów z parlamentarzystami i samorządowcami.
Spotkania w formie otwartej podczas których seniorzy mogli zadać gościom pytania, wyrazić swoje opinie, zaproponować swoje pomysły na zmiany w swoich społecznościach lokalnych, przedstawić wypracowane na warsztatach i poprzez udział w dyskusjach na forum internetowym stanowiska.

Termin: styczeń 2013 r. - kwiecień 2013 r., Liczba uczestników: ponad 250 osób w lokalizacjach: Kraków, Gorlice, Nowy Targ. W sumie 5 spotkań.

f) I Małopolskie Forum Seniorów przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski
Forum, w którym oprócz liderów lokalnych społeczności seniorów wzięli udział małopolscy parlamentarzyści, samorządowcy i dziennikarze. Zadaniem Forum było wypracowanie wspólnych postulatów i wskazanie priorytetowych obszarów działania mających na celu podniesienie aktywności seniorów w życiu publicznym.

Termin: czerwiec 2013 r. Liczba uczestników: ponad 80 osób.