Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Rozwój kompetencji organizacji polskich i polonijnych na Wschodzie kluczem do rozwoju współpracy z Polską

W marcu 2015 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski rozpoczęło realizację nowego projektu pt. "Rozwój kompetencji organizacji polskich i polonijnych na Wschodzie kluczem do rozwoju współpracy z Polską" finansowanego ze środków pochodzących z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Rozpoczęte przedsięwzięcie jest kompleksowym projektem mającym na celu podniesienie kompetencji liderów organizacji polskich i polonijnych aktywnie działających na Wschodzie, a przez to rozwoju ich potencjału do podejmowania oraz zacieśnienia kontaktów bezpośrednich z Polską.

Działania przewidziane w projekcie, tj. szkoła letnia oraz program stażowy, kierowane są przede wszystkim do aktywnych członków i pracowników organizacji polskich i polonijnych działających w Rosji, Białorusi, Ukrainie i Litwie zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji, poszerzeniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami, promocji, nawiązywania i rozwoju inicjatyw partnerskich celem wzmocnienia potencjału organizacji polskich i polonijnych, z którymi są związani.

Osoby, które zaproszone zostaną do udziału w programach edukacyjnych powinny:

- być aktywnymi członkami organizacji polskich i polonijnych w Ukrainie, Białorusi, Litwie lub w Rosji;
- wykazać się doświadczeniem w realizacji / udziale w realizacji przynajmniej dwóch przedsięwzięć kierowanych do lokalnej społeczności w kraju zamieszkania;
- posługiwać się j. polskim w stopniu umożliwiającym swobodny udział w działaniach projektowych na terenie Polski, prowadzonych w j. polskim;
- być zainteresowane wzmocnieniem lub nawiązaniem kontaktów z partnerami z Polski.

Na potrzeby realizacji programu stażowego Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski nawiązało porozumienie z Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, która przyjmie stażystę do pracy w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej, Stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska, Muzeum Armii Krajowej, Małopolską Organizacją Turystyczną, Instytutem Kościuszki, TVP Kraków - Oddział Terenowy w Krakowie.

Planowane w projekcie działania mają również służyć wzmacnianiu instytucjonalnych kontaktów między organizacjami polskimi i polonijnymi na Wschodzie, a instytucjami w Polsce. Dopełnieniem w/w działań będzie komponent badawczy, w ramach którego przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza działalności organizacji polskich i polonijnych na Wschodzie, w której rezultacie wypracowane zostaną rekomendacje do "Rządowego Programu na Rzecz Współpracy z Polonią z Polakami za granicą" na lata kolejne w zakresie usprawnienia współpracy między Polską a organizacjami polskimi i polonijnymi na Wschodzie.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać u Pani Anny Góral:
a.goral@regiony.org.pl
tel. 12 421 74 65

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.