Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

  ZAKOŃCZONY

Światowe Dni Młodziezy 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny

W marcu 2016 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski rozpoczęło realizację nowego projektu pt. "Światowe Dni Młodziezy 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny" dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w ramach programu "Obserwatorium kultury".

Jest to projekt badawczy, którego celem jest charakterystyka i ocena fenomenu społecznego, kulturowego, religijnego i organizacyjnego, jakim są Światowe Dni Młodzieży (ŚDM), jak również ocena jego wpływu na rozwój turystyki kulturowej (w tym pielgrzymkowej) w Małopolsce i w Polsce.

Proponowane badanie będzie miało wymiar wielowątkowy, obejmując swoim zasięgiem zarówno przybywających na Światowe Dni Młodzieży pielgrzymów, przyjmujących ich gospodarzy, obsługujący sektor usługowy (m.in. transport, gastronomia, hotelarstwo), organizatorów wydarzenia, jak i podmioty kulturalne
w miejscu pobytu gości. Badanie obejmie wspomniane podmioty w wymiarze ewaluacji ex–ante i ex–post.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać u Pani Anny Góral:
a.goral@regiony.org.pl
tel. 12 421 74 65