Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

  ZAKOŃCZONY

Szkoła letnia liderów polskich i polonijnych organizacji na wschodzie

Doskonalenie kadr polskich organizacji pozarządowych w Rosji, Ukrainie, Białorusi i Litwie

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza na I edycję 10-dniowego cyklu szkoleń dla młodych liderów organizacji polskich i polonijnych z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Celem projektu jest podniesienie kompetencji liderów organizacji polonijnych w zakresie zarządzania projektami oraz realizacji przedsięwzięć partnerskich ze szczególnym naciskiem na przedsięwzięcia realizowane wspólnie
z partnerami z Polski.

Wykłady, warsztaty i debaty prowadzą wybitni eksperci reprezentujący różne dziedziny wiedzy i działalności publicznej. Obok ekspertów i intelektualistów zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego, polityków, biznesmenów, dziennikarzy, artystów, przedstawicieli administracji, samorządu i organizacji pozarządowych.

Szkoła letnia odbędzie się w dniach 2-12 lipca 2015 roku w Krakowie.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy: zakwaterowanie, pełne wyżywienie oraz częściowy zwrot kosztów podróży.

Osoby zainteresowane udziałem w szkole letniej będą musiały spełnić następujące kryteria kwalifikacji:

- być aktywnymi członkami organizacji polskich i polonijnych w Ukrainie, Białorusi, Litwie lub w Rosji
- wykazać się doświadczeniem w realizacji / udziale w realizacji przynajmniej dwóch przedsięwzięć kierowanych do lokalnej społeczności polskiego pochodzenia w kraju zamieszkania
- posługiwać się j. polskim w stopniu umożliwiającym swobodny udział w szkole letniej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkole letniej prosimy o przesłanie drogą mailową na adres Pani Anny Góral swojego CV, listu motywacyjnego oraz informacji na temat zrealizowanych/współorganizowanych przedsięwzięć kierowanych do lokalnych społeczności polskiego pochodzenia w kraju zamieszkania w terminie do 5 maja 2015 roku.

Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać w języku polskim.

Wszelkich informacji na temat szkoły letniej udziela Pani Anna Góral
Tel: 0048 12 421 74 65
Email: a.goral@regiony.org.pl

**********

Zaproszenie, plik pdf >>>

Program ramowy, plik pdf >>>

Prelegenci, plik pdf >>>

 

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”