Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Informacja o działalności

Informacja Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski o działalności w 2002 roku

Zarząd SGiPM

Kazimierz Barczyk Przewodniczący
Jan Wieczorkowski I Wiceprzewodniczący
Zygmunt Nowak Wiceprzewodniczący
Stanisław Kotarba Wiceprzewodniczący
Kazimierz Fudala Wiceprzewodniczący
Marek Fryźlewicz Sekretarz
Zbigniew Jerzy Nowak Skarbnik
Krzysztof Bochnak Członek
Stanisław Dziubla Członek
Jerzy Gómicki Członek
Aleksander Grzybowski Członek
Wiesław Misztal Członek
Witold Morawiec Członek
Czesław Orliński Członek
Marek Trzcionkowski Członek
Andrzej Saternus Członek
Bronisław Stoch Członek
Michał Świtalski Członek
Grzegorz Wawryka Członek
Tadeusz Woźniak Członek

Komisja Rewizyjna

Kazimiera Augustyn Przewodniczący
Wiesław Susek Zastępca Przewodniczącego
Antoni Wontorczyk Sekretarz
Jan Kuźnar Członek
Roman Olejarz Członek
Józef Żydownik Członek

Dyrektorem Biura jest Wiesław Misztal, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, a Wicedyrektorem Marcin Piszczek. Pracami sekretariatu kieruje Teresa Woźnica. Przewodniczący, Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działają społecznie.

Stowarzyszenie liczy obecnie 130 członków - gmin i powiatów i jest największą regionalna organizacja samorządową w Polsce.

Stowarzyszenie stale współpracuje z gminami z obszaru historycznej Małopolski (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, część śląskiego i lubelskiego).

Istotną rolę w działalności SGiPM odgrywa współpraca ze stowarzyszeniami oraz związkami gmin i powiatów w ramach Federacji Związków Gmin i Powiatów RP, największej ogólnopolskiej organizacji samorządowej zrzeszającej swoim działaniem ok. 1000 gmin i powiatów z całej Polski, skupionych w 20 związkach regionalnych.

Przewodniczący Stowarzyszenia Kazimierz Barczyk od ośmiu lat pełni również społecznie funkcje Przewodniczącego Federacji Związków Gmin i Powiatów RP. Siedzibą Federacji jest Kraków, a biuro FZGiP RP znajduje się przy ul. Mikołajskiej 4 na Małym Rynku. We współpracy z Federacją Stowarzyszenie współorganizowało konferencje, spotkania, kongresy o charakterze ogólnopolskim.

Stowarzyszenie ściśle współpracuje w zakresie działalności wydawniczej z Fundacją Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, na której czele stoi przewodniczący Janusz Mierzwa.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wraz z Federacją Związków Gmin i Powiatów RP powołało agendę ds. integracji z Unią Europejską, jaką jest Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej przy ul. Mikołajskiej 4.

Stowarzyszenie współpatronuje działalności jedynego w świecie Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, którego organizatorami są samorządy Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. Kazimierz Barczyk społecznie pełni funkcje Przewodniczącego Rady Muzeum Armii Krajowej.

KALENDARIUM

31 grudnia 2001 - 1 stycznia 2002
VII Małopolski Charytatywny Bal Sylwestrowy
Bal tradycyjnie odbył się pod honorowym patronatem b. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego z udziałem ponad 200 osób, na czele z Prof. Andrzejem Gołasiem - Prezydentem Miasta Krakowa i Andrzejem Sasułą - Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego. Dochód z balu (ponad 10 tys. zł) oraz aukcji i kwesty w całości został przeznaczony na organizację trzeciej edycji akcji "Podarujmy dzieciom lato - Kraków 2002", w ramach, której ugoszczono w Krakowie 100 dzieci polskich z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Królewca.

7 stycznia 2002
XII Noworoczne Opłatkowe Spotkanie Samorządów Małopolski z udziałem Korpusu Dyplomatycznego, z udziałem i Życzeniami J. Em. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego. W trakcie uroczystości przedstawiciele Zarządu SGiPM wręczyli J. Em. Ks. Kardynałowi specjalny medal na Tysiąclecie Biskupstwa Krakowskiego, autorstwa krakowskiego artysty Kazimierza Adamskiego. W trakcie spotkania zostali ogłoszeni laureaci Tytułu Małopolanina Roku 2001, nadanego przez Stowarzyszenie. Wyróżnieni zostali: prof. dr hab. Stefan Grzybowski, najwybitniejszy żyjący polski prawnik, cywilista, b. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego za wielki wkład w rozwój polskiego prawa i projekty ustaw tworzące podwaliny ustrojowe III RP oraz Stanisław Lem wybitny twórca literatury science fiction, wielki twórca światowej fantastyki naukowej, kreujący w XX wieku wizję trzeciego tysiąclecia. Życzenia złożyli: Krzysztof Janik - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jerzy Adamik - Wojewoda Małopolski, Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego, Prof. Andrzej Gołaś - Prezydent Miasta Krakowa, w imieniu Korpusu Dyplomatycznego Emst Peter Brezovsky - Konsul Generalny Republiki Austrii w Krakowie. Uczestników: 400 prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów i radnych. Miejsce; Sala Obrad Rady Miasta Krakowa.

2 lutego 2002
VII Charytatywny Ogólnopolski Bal Samorządowy połączony z wręczeniem Tytułów Małopolanina Roku 2001 prof. Stanisławowi Grzybowskiemu i Stanisławowi Lemowi oraz Człowieka Roku 2001 Lechowi Wałęsie i Tadeuszowi Mazowieckiemu.
Z udziałem 150 osób, uroczystość prowadził Leszek Wójtowicz, bard "Piwnicy pod Baranami". Dla Laureatów śpiewała Paulina Bisztyga, Laureatka Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Na aukcji, prowadzonej przez Andrzeja Starmacha, sprzedano książki z autografami, podarowane przez obecnych i byłych Laureatów: Lecha Wałęsę, Tadeusza Mazowieckiego, Stanisława Lema, Wisławę Szymborską, Czesława Miłosza. Ponadto na licytację wystawiono "Żywoty Ojców", wydrukowane w języku polskim w 1688 roku, w Drukami Akademickiej w Krakowie. Dochód z aukcji, kwesty i sprzedaży kotylionów w wysokości ponad 15 tys. zł został przeznaczony na rzecz organizacji wakacyjnego wypoczynku w Krakowie, grupy 100 dzieci polskich z Ukrainy i Białorusi, w ramach trzeciej edycji akcji "Podarujmy dzieciom lato - Kraków 2002". W uroczystości i balu uczestniczyli również: Prof. Andrzej Gołaś - Prezydent Miasta Krakowa, b. Ministrowie: Tadeusz Syryjczyk, Tadeusz Bachleda-Curuś, Jan Wieczorkowski - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

27 marca 2002

Konferencja "Zagrożenie powodziowe gmin i powiatów Polski południowej - przeciwdziałanie i zwalczanie skutków powodzi"
Stowarzyszenie wraz z Federacją Związków Gmin i Powiatów RP oraz Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów zorganizowało kolejną merytoryczną konferencję, której tematyka nawiązywała do tragicznej powodzi w 2001 r. Kilkuset przedstawicieli samorządów" lokalnych Polski południowej zapoznało się z działaniami rządu i samorządu w zwalczaniu zagrożenia powodziowego. W konferencji wzięli udział m.in. Stanisław Żelichowski, Minister Środowiska; Jerzy Adamik, Wojewoda Małopolski; Bogdan Rzońca, Marszałek Województwa Podkarpackiego; Ryszard Egler, Szef Zespołu ds. Ochrony Przeciwpowodziowej Ministerstwa Środowiska i inni.
Uczestnicy: 300 osób, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa

11 kwietnia 2002
Konferencja "Zrównoważony rozwój ziem górskich"
Konferencję otworzył Patric Gautrat, Ambasador Francji w Polsce oraz Marc Bouteiller, Szef Misji Ekonomicznej Ambasady Francuskiej w Polsce. To kolejna konferencja, zorganizowana przy współpracy z Klubem UBIFRANCE POLSKA oraz Szefem Misji Ekonomicznej Ambasady Francji w Polsce, poświęcona problematyce rozwoju obszarów górskich i górzystych na tle porównawczym z Europą Zachodnią. W trakcie konferencji, Stowarzyszenie było reprezentowane przez Kazimierza Barczyka, Przewodniczącego Forum Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich RP oraz Jana Wieczorkowskiego, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, I Wiceprzewodniczącego SGiPM, Prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Wystąpienie przedstawicieli SGiPM było poświęcone szansom rozwoju ziem górskich oraz pracom nad polską "Ustawą o wspieraniu i aktywizacji rozwoju społeczno - gospodarczego ziem górskich RP", ważną dla mieszkańców terenów górskich i górzystych powyżej 300 m n.p.m. Stowarzyszenie już od lat aktywnie uczestniczy w pracach przygotowawczych nad tą ustawą, organizowało konferencje poświęcone tej tematyce m.in. w VI 2000 oraz w IV 2001 roku.
Hotel SOFITEL, uczestnicy: 150 osób

24 kwietnia 2002
Konferencja "Unia Europejska w regionach. Europejski Fundusz Społeczny - instrument polityki zatrudnienia w regionie".
Stowarzyszenie współuczestniczyło wraz z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, Ambasadą Królestwa Danii i Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej, w organizacji konferencji. Konferencję otworzył J.M. Prof. Franciszek Ziejka, rektor UJ. Referaty wygłosili m.in. Minister Danuta Hubner, Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Laudris Mikaelsen, Ambasador Królestwa Danii.
Konferencja zainaugurowała ogólnopolski cykl podobnych konferencji we wszystkich stolicach województw w Polsce. Uczestnicy: 200 osób, Aula Główna Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego

maj - czerwiec 2002
II edycja Konkursu - Ranking Miast o Trzy Korony Małopolski
Z inicjatywy Przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka, przy współpracy "Gazety Krakowskiej" oraz Telewizji Polskiej Oddział w Krakowie, dnia 6 maja rozpoczęła się II edycja konkursu - rankingu miast o Trzy Korony Małopolski. Celem konkursu jest ustalenie rankingu miast najlepiej zarządzanych i najbardziej przyjaznych dla mieszkańców. Miasta podzielone na trzy grupy (I - powyżej 30 tysięcy mieszkańców, II - od 15 do 30 tys., III - do 15 tys.) oceniane w kategoriach: stopa bezrobocia, przeciętna powierzchnia mieszkaniowa na 1 mieszkańca, liczba lekarzy na 1000 mieszkańców, procent budżetu gminy przeznaczonego na ekologię, cena wody i odprowadzania ścieków, itp.
W ramach konkursu, co tydzień na łamach prasy oraz w lokalnej telewizji prezentowano kolejne miasta z terenu Małopolski. Konkurs zakończył się w czerwcu i był doskonałą okazją do zaprezentowania osiągnięć samorządów miejskich Małopolski mieszkańcom naszego regionu.

3 czerwca 2002
XV jubileuszowe Walne Zgromadzenie Delegatów SGiPM
W sprawozdawczym WZD SGiPM, w dziesiątą rocznicę odrodzenia samorządu udział wzięli zaproszeni goście: Profesor Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przedstawił rolę RPO w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z samorządami terytorialnymi. Jerzy Stępień, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, współautor reformy administracji publicznej scharakteryzował model ustrojowy samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej zaś V-ce Przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy Joanna Fabisiak wygłosiła referat pt. "Szkoła samorządności - młodzieżowy wolontariat w każdej szkole"
Uczestnicy: 150 osób

20 czerwca 2002
Konferencja "Małopolski Szlak Owocowy - nowa szansa rozwoju terenów wiejskich"
W konferencji zorganizowanej przy udziale Małopolskiego Towarzystwa Rozwoju Wsi - Pro Europa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej omówiono proces zakładaniu grup producenckich, rozwój agroturystyki oraz nowopowstający szlak owocowy, z wykorzystaniem austriackich doświadczeń "Styryjskiej Drogi Jabłkowej". W trakcie konferenqi wystąpili m.in.: Marian Pajdak - Prezes MTRW-Pro Europa, Kazimierz Rabsztyn - Zastępca Dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stanisław Flaga - Departament Gospodarki, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, Wiesław Musiał - Akademia Rolnicza w Krakowie oraz Joanna Szczygieł z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Uczestników; 150 osób

24 czerwca 2002
II Ogólnopolska Konferencja "Bezpieczna Gmina, Powiat, Województwo. Bezpieczna droga do szkoły"
Konferencja, zorganizowana wraz z Federacją Związków Gmin i Powiatów RP oraz Urzędem Miasta Krakowa, zgromadziła liczną grupę parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli policji, straży miejskich, mediów oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.
Zaproszenia o wygłoszenie referatów skierowano m.in. do prelegentów: gen. Antoni Kowalczyk, Komendant Główny Policji - "Samorząd Terytorialny a Bezpieczeństwo Obywateli - stan obecny, perspektywy, oczekiwania."; Tadeusz Suwara - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Mirosław Handke - b. Minister Edukacji Narodowej, gen. Bogusław Strzelecki - Doradca Prezydenta RP, Członek Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Zbigniew Wassermann - Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, b. Prokurator Krajowy, Antoni Jankowski - Starosta Tarnogórski, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich oraz Stanisław Bodys - Burmistrz Rejowca Fabrycznego, Prezes Unii Miasteczek Polskich. Uczestników: 300 osób

19 1ipca 2002
Finał II edycji Rankingu Miast "Trzy Korony Małopolski"
Kolejna inicjatywa Stowarzyszenia, której celem jest wyróżnienie oraz promowanie najlepszych samorządów małopolskich. W ramach II edycji Rankingu Miast "Trzy Korony Małopolski" przeprowadzonego wspólnie z Gazetą Krakowską oraz Telewizją Kraków wyróżnione zostały: w kategorii miast poniżej 15 tys. mieszkańców I miejsce: Nowy Wiśnia, wyróżnienia: Dobczyce, Muszyna, Sułkowice, w kategorii miasta 15-30 tys. mieszkańców 1 miejsce: Libiąż, wyróżnienia: Bochnia, Limanowa, Niepołomice, w kategorii miast powyżej 30 tys. mieszkańców I miejsce: Nowy Targ, wyróżnienia; Brzesko, Olkusz, Tarnów.
Coroczny konkurs pozwala zaobserwować zmiany zachodzące w powiatowych stolicach naszego regionu, na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Promocja tej niezmiernie ważnej idei "przyjaznego miasta" dla jego mieszkańców, inwestorów, ma na celu przyspieszenie pozytywnych przemian w najważniejszych małopolskich miastach. Przy ocenie miast brano m.in. pod uwagę następujące kategorie; stopa bezrobocia, migrację ludności, liczbę ludności w wieku produkcyjnym, warunki mieszkaniowe, liczbę lekarzy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, liczbę telefonów, biblioteki, dochody własne miasta, poziom inwestycji, stopień zadłużenia gminy, ceny: wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, biletów komunikacji miejskiej; strukturę budżetu gminy z uwzględnieniem nakładów na kulturę, sport, ekologię.
Ranking Miast jest dopełnieniem Plebiscytu SGiPM, Gazety Krakowskiej i TVP 3 Kraków na Najlepszego Wójta Małopolski o "Kapelusz Wincentego Witosa".
Miejsce wręczenia Tytułów - Ośrodek Telewizja Kraków, połączony z transmisją telewizyjną

22 lipiec - 1 sierpień 2002
III edycja akcji "Podarujmy Dzieciom Lato - Kraków 2002"
Stowarzyszenie zorganizowało wakacyjny wypoczynek dla 100 dzieci polskich z Ukrainy i Białorusi. W ramach pobytu, w formie "lekcji żywej historii", dzieci zwiedzały Kraków (Wawel, Kazimierz, Muzeum Czartoryskich, Muzeum Narodowe), Częstochowę (wizyta połączona z Mszą Świętą w intencji dzieci). Ponadto zapewniono szereg rozrywek: dzieci przebywały w Parku Wodnym, były w krakowskim ZOO, Multikinie. Akcja corocznie odbywa się pod honorowym patronatem Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego, Księdza Kardynała Mariana Jaworskiego Metropolity Lwowskiego, Prof. Andrzeja Gołasia - Prezydenta Miasta Krakowa, Kazimierza Barczyka - Przewodniczącego SGiPM. Akcja została przeprowadzona przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

III edycja Plebiscyt na Najlepszego Wójta Małopolski o "Kapelusz Wincentego Witosa"
Stowarzyszenie wraz z "Gazetą Krakowską" zorganizowało wśród czytelników plebiscyt na najlepszego gospodarza gminy. Konkurs tradycyjnie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wręczenie nagród dla laureatów konkurs nastąpiło w Wierzchosławicach.

10 grudnia 2002
Konferencja Samorządowa "Finansowanie inwestycji komunalnych z funduszy Unii Europejskiej"
Konferencja ta została zorganizowana przy współudziale Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej. Była ona okazją do przedstawienia doświadczeń i osiągnięć Małopolski, Krakowa oraz krakowskich spółek komunalnych w staraniu się o dofinansowanie inwestycji i projektów z funduszy europejskich. W trakcie konferencji wystąpili m.in.: Kazimierz Barczyk, Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej - "Inwestycje z Funduszu ISPA w Małopolsce", Paweł Stańczyk, Sekretarz Miasta Krakowa, Sekretarz Unii Metropolii Polskich - "Znaczenie UE dla rozwoju miast", Ryszard Langer, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA. w Krakowie - "ISPA w Krakowie - Oczyszczalnia Ścieków w Płaszowie", Henryk Kultys, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie - "Składowisko komunalne Barycz - wykorzystanie Funduszu ISPA", Zygmunt Szopa, Prezes Zarządu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Krakowie - "Możliwość finansowania inwestycji komunalnych z Funduszu SAPARD", Marek Jaglarz - Prezes Zarządu MPEC S.A. w Krakowie, Członek Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego - "Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury komunalnej".
Uczestnicy: 200 osób

31 grudzień 2002 - 1 styczeń 2003
VIII Małopolski Charytatywny Bal Sylwestrowy
Bal, odbył się pod honorowym patronatem b. Prezydenta RP w Londynie Ryszarda Kaczorowskiego. W balu uczestniczyło ponad 120 osób. Dochód z aukcji i kwesty w całość został przeznaczony na organizację czwartej edycji akcji "Podarujmy Dzieciom Lato - Kraków 2003", w ramach, której planujemy ugościć w Krakowie 100 dzieci polskich z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Królewca.

Za Zarząd:
Wiesław Misztal - Dyrektor SGiPM
Kazimierz Barczyk - Przewodniczący SGiPM