Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel do mieszkańców Małopolski w sprawie udziału w wyborach do Izb Rolnych

Stowarzyszenie Gmin Małopolski, zrzeszające 135 gmin z 11 województw Małopolski, apeluje do mieszkańców gmin małopolskich, uprawnionych do głosowania w wyborach do Izb Rolnych, o wzięcie udziału w pierwszych po wojnie wyborach do tych Izb.

Izby Rolne, jako samorząd zawodowy osób prowadzących działalność rolniczą mogą się stać realnym reprezentantem interesów ludzi wsi. Aby się tak stało wybrać trzeba ludzi cieszących się zaufaniem lokalnych społeczności.

Samorządy terytorialne sprawdziły się, jako dobrzy gospodarze polskich wsi i miast. Izby Rolne - również organizacja samorządowa - mają szansę odegrać podobną rolę w odniesieniu do stawianych przed nimi zadań.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski