Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała Zarządu SGiPM

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zniesienia wiz dla obywateli RP do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, największej regionalnej organizacji samorządowej w Polsce, skupiające gminy i powiaty z terenu historycznej Małopolski, z której swoje korzenie wywodzi 2/3 spośród 10, milionowej Polonii Amerykańskiej - zwraca się z apelem do Prezydenta i Kongresu Stanów Zjednoczonych o zlikwidowanie wiz dla Polaków.

Obecna praktyka amerykańskich władz wizowych i celnych jest wręcz poniżająca dla Polaków - sojuszników USA w działaniach militarnych, politycznych i humanitarnych. Rzeczą konieczną jest ograniczenie kosztów ponoszonych przez obywateli polskich przy składaniu dokumentów wizowych oraz zmiana podejścia do Polaków ubiegających się o wizę nieemigracyjną i traktowanie ich przez pracowników amerykańskich placowej dyplomatycznych jako potencjalnych imigrantów, do czasu, gdy udowodnią, że nie mają takich zamiarów. Według różnych szacunków Ambasada USA zarabia na masowych odmowach wiz, a także na wizach około 30 min dolarów rocznie. Amerykanie podróżujący do Polski są zwolnieni z posiadania wiz, a tym samym ponoszenia dużych kosztów.

Natychmiastowe złagodzenia traktowania Polaków oraz zniesienie wiz, umocnią oraz dopełnią w sposób naturalny i oczywisty przyjaźń narodów oraz władz Polski i Ameryki.

Podpisali:
Marek Fryźlewicz, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, 5 grudnia 2003 r.


**********
publikowana: Wspólnota Małopolska nr 33, III okładka