Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała Zarządu SGM

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski
przyjęta na posiedzeniu dnia 30 stycznia 1996 roku w Krakowie

Stowarzyszenie Gmin Małopolski reprezentant 130 gmin z 10 województw Małopolski nadaje pierwszy i jedyny Tytuł Honorowego Małopolanina Najwybitniejszemu w dziejach Polakowi rodem z Małopolski Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Sekretarz Zarządu SGM
Robert Choma

Przewodniczący Zarządu SGM
Kazimierz Barczyk


**********

publikowana: Wspólnota Małopolska nr 17, II okładka

**********