Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Oświadczenie

Oświadczenie przyjęte na spotkaniu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów oraz Przewodniczących Rad Gmin i Marszałków Sejmików Samorządowych zgromadzonych dnia 10 XII 1995 roku w sali obrad Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na zaproszenie Stowarzyszenia Gmin Małopolski.

Małopolska jest od wieków szczególnie zintegrowana kulturowo, społecznie i religijnie. Przywiązanie do wartości i własności oraz tradycji patriotycznych stanowią również współcześnie o fenomenie Małopolski.

Jako przedstawiciele Samorządów Małopolski apelujemy do wszystkich centroprawicowych partii i środowisk społecznych o ścisłą współpracę w przygotowaniu programu rozwoju dla Małopolski oraz jednej wspólnej listy (bez SLD) w przyszłych wyborach parlamentarnych, samorządowych łącznie z wyborami powiatowymi, regionalnymi i do Parlamentu Europejskiego.

Domagamy się od władz w Warszawie zagwarantowania istotnego wpływu dla Samorządów Małopolski na sprawy publiczne, w tym dotyczące obsadzania stanowisk w urzędach i instytucjach na terenie Małopolski.

Wybory polityczne zdecydowanej większości mieszkańców Małopolski wskazują na brak aprobaty dla postkomunistów.