Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Rezolucja

Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM w sprawie utworzenia w głównych miastach Małopolski wyższych szkół zawodowych pod patronatem m.in. uczelni krakowskich.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski opowiada się za utworzeniem w głównych miastach Małopolski wyższych szkół zawodowych pod patronatem m.in. uczelni krakowskich.

Apelujemy do środowisk naukowych oraz władz samorządowych i rządowych o podjęcie w tym zakresie konkretnej współpracy wobec nowych możliwości stworzonych przez projektowane zmiany ustawowe.

Opowiadamy się za dostosowaniem systemu kształcenia do potrzeb wynikających ze zmian gospodarczych i społecznych, za istotnym zwiększeniem możliwości kształcenia na poziomie wyższym zawodowym w pobliżu miejsca zamieszkania.

Jednocześnie apelujemy, aby każda gmina Małopolski stworzyła stypendium dla umożliwienia najzdolniejszym studentom, pochodzącym z małopolskich miast i gmin podjęcia studiów w wyższych uczelniach z Krakowem na czele.

Ufundowanie stypendium dla mieszkańców gminy jest nie tylko nawiązaniem do naszych wielowiekowych tradycji, stanowi także bardzo dobry sposób zapewnienia gminie kwalifikowanych kadr oraz stworzenia więzi między gminą a jej mieszkańcami.

Kazimierz Gąsior
Przewodniczący VIII Walnego Zebrania SGM
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnobrzegu