Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Deklaracja

Deklaracja Krakowska - przyjęta przez przedstawicieli samorządów lokalnych: Węgier, Czech, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Polski

Federacja Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich oraz Stowarzyszenie Gmin Małopolskich, jako gospodarz Międzynarodowej Konferencji Samorządów Lokalnych Państw Europy Środkowej i Wschodniej, po konsultacji z przedstawicielami tych krajów i kierując się dobrosąsiedzką współpracą, proponuje utworzenie wspólnego Forum Współpracy Samorządów Lokalnych Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Forum będzie mieć charakter otwarty i uczestnictwo x nim będzie dobrowolne.

Konferencja krakowska ma na celu utworzenie podstawy do współpracy regionalnej w naszej części Europy, w nowym kontekście geopolitycznym i w aspekcie integracji europejskiej. Ważnym zadaniem samorządów lokalnych jest troska o dobro ludzi., umocnienie więzi partnerskich podmiotów gospodarczych, społecznych, kulturalnych etc.

Deklarując wolę współpracy i budowania pokoju w naszej części Europy, proponujemy dla zainteresowanych przedstawicieli samorządów następujące działania:

1. Cykl konferencji problemowych organizowanych przez samorządy poszczególnych państw, z uzgodnieniem kalendarza i problematyki
2. Doroczne jesienne konferencje w Krakowie
3. Obsługa Sekretariatu Forum przez Federację Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich oraz Stowarzyszenie Gmin Małopolski
4. Promowanie współpracy między gminami i partnerstwo miast, pomoc w uzyskiwaniu partnerów - w Unii Europejskiej
5. Omawianie form współpracy regionalnej

Sekretarz: Marian Apostoł
Przewodniczący Kazimierz Barczyk