Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Adres

Adres Kongresu Samorządów Terytorialnych RP do Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II

Kongres Samorządów Terytorialnych Rzeczypospolitej obradujący w Krakowie w dniach 10-12 października z udziałem blisko 700 prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych z całej Polski, przesyła Waszej Świątobliwości gorące pozdrowienia.

Wśród nas są także przedstawiciele samorządów z Europy Środkowej i Wschodniej - z Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier i Ukrainy.

Kongres obradował nad sprawami dalszej decentralizacji zmierzającej do urzeczywistnienia zasady pomocniczości w sposobie zarządzania państwem.

Pragniemy przekazać Waszej Świątobliwości serdeczne życzenia w związku z 19 rocznicą powołania na Stolicę Piotrową.

Kraków, dnia 11 października 1997 roku
Przewodniczący Kongresu
Kazimierz Barczyk