Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel do włądz RP o stanowcze działania przeciwko prześladowaniom na Białorusi