Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel o przyjęcie na stałe w Małopolsce rodziny Pani Walentyny Staruszko - Prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej w Donbasie