Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel SGiPM do Carrefour Polska o umożliwienie budowy stacji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej