Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel SGiPM o udzielenie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu pomocy w kwocie 167 mln zł