Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel SGiPM w sprawie powszechnego testowania w Polsce podczas COVID-19