Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel SGiPM w sprawie w sprawie wspólnej budowy Centrum Muzyki