Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel SGiPM w sprawie zniesienia limitu dla projektów w obszarze kultury