Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Mieszkańców Krakowa w sprawie poparcia w referendum organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Małopolsce i na Słowacji w 2022 r.

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
do Mieszkańców Krakowa
w sprawie poparcia w referendum
organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Małopolsce i na Słowacji w 2022 r.


W pierwszej połowie 2012 r. XXV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - największej organizacji samorządów terytorialnych w Małopolsce, zrzeszającej ponad 100 j.s.t., zainicjowało zorganizowanie wspólnie w Małopolsce i na Słowacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Następnie w 2013 r. XXVI Walne Zebranie Członków SGiPM ponownie zaapelowało do Premiera i Rządu m.in. w sprawie podjęcia pilnych negocjacji z Komisją Europejską, umożliwiających wsparcie z funduszy unijnych na lata 2014 - 2020 budowy infrastruktury sportowej dla Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Krakowie w 2022 r.

Jako samorządowcy uważamy, że organizacja Zimowych Igrzysk Olimpijskich będzie wielką szansą dla Krakowa, Małopolski i południa Polski na duży skok cywilizacyjny - inwestycje infrastrukturalne i proekologiczne rozwijające i integrujące gospodarczo obszar w promieniu ponad stu kilometrów, rozwój turystyki i budowę silnej marki turystycznej, nowe miejsca pracy, a dla obu krajów - na wyjątkową promocję na światową skalę.

Organizacja Zimowych Igrzysk Olimpijskich umożliwi nadanie impulsu rozwojowego nie tylko dla samego Krakowa, ale i dla całej Małopolski.

Jest to szansa na radykalnie przyspieszoną rozbudowę Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej dla 2 milionów mieszkańców Małopolski, budowę północnej obwodnicy Krakowa, ewentualną budowę metra-premetra, dalszą rozbudowę lotniska w Balicach, zrealizowanie dwupasmowych tras szybkiego ruchu: "Zakopianki", połączenia S7 z Warszawą, a także przyspieszenie budowy nowej trasy Brzesko - Nowy Sącz - Krynica - autostrada na Słowacji, Beskidzkiej Drogi Integracyjnej do Bielska Białej i A-1 oraz wielu inwestycji drogowych nie tylko na Podhalu. Jest to również szansa na przyspieszenie budowy i modernizację szybkiej kolei z Krakowa do Zakopanego, w tym ew. Podłęże - Piekiełko - Nowy Sącz (dojazd w ciągu godziny) - Muszyna - Słowacja, a także do Warszawy (dojazd w ciągu 2 godzin) i Katowic (dojazd w ciągu 35 minut).

Oczywiście niezbędne jest, aby dla wszystkich obiektów infrastrukturalnych wybudowanych lub zmodernizowanych na potrzeby Igrzysk Olimpijskich zaplanowano takie ich wykorzystanie po zakończeniu Igrzysk, aby nie generowały deficytu poprzez wysokie koszty utrzymania, lecz szkoliły kolejne pokolenia medalistów ZIO i służyły mieszkańcom.

Jako Stowarzyszenie zrzeszające gminy, powiaty i Województwo Małopolskie nadal uważamy, że nie ma uzasadniania dla takiego referendum tylko w Krakowie, z uwagi na fakt, iż sprawa dotyczy całej Małopolski i Polski oraz umowy międzynarodowej ze Słowacją, a Kraków jest właściwie formalnym wnioskodawcą międzynarodowego projektu firmowanego, realizowanego i gwarantowanego przez prawie jednogłośne głosowania Rady Miasta Krakowa, władze innych gmin, Sejmik Województwa Małopolskiego, a także Rządy i Parlamenty Polski oraz Słowacji. Obecne referendum tylko w Krakowie, a nie regionalne lub ogólnopolskie - już po złożeniu wniosku aplikacyjnego do MKOL, będącego owocem międzynarodowego porozumienia Polski i Słowacji - podważa wiarygodność krakowskiego, małopolskiego, ogólnopolskiego, a zarazem międzynarodowego projektu ZIO.

Apelujemy do Krakowian o poparcie w referendum organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022 - przedsięwzięcia organizowanego w większości na terenie liczącego prawie 3,5 miliona mieszkańców Województwa Małopolskiego, gdzie dla ZIO jest bardzo duże poparcie społeczne wśród samorządów i mieszkańców, którzy widzą związane z tym projektem szanse na szybki rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy największego zagłębia turystyki zimowej i całorocznej, odwiedzanego przez ponad 12 milionów turystów.

Pan Miroslav Lajcak Wicepremier i Minister Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej w liście z dnia 20 maja 2014 r., skierowanym na nasze ręce, zwrócił się do mieszkańców Krakowa: "Propozycja Polski dotycząca wspólnej realizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 została na Słowacji przyjęta z radością. Jeszcze nigdy nasze kraje nie były tak blisko osiągnięcia celu, którym jest zorganizowanie wydarzenia o tak dużym formacie i wierzę, że wynik przygotowywanego referendum będzie odzwierciedleniem naszego wspólnego marzenia. Realizacja ZIO może przynieść wiele korzyści dla obu stron, takich jak: rozbudowa i rozwój niezbędnej infrastruktury transportowej, powstanie obiektów sportowych, utworzenie nowych miejsc pracy, jak również promocja regionu Krakowa i Tatr."

Apelujemy również o nieupolitycznianie, wolne od populizmu ponadpartyjne podejście obywateli, małych partii politycznych, a szczególnie mediów, do sprawy organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich, bowiem w 2022 r. rządzić będą zapewne inne niż obecnie osoby, środowiska, ugrupowania.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM
Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

Marek Fryźlewicz
Sekretarz SGiPM
Burmistrz Nowego Targu

Kraków, 22 maja 2014 r.