Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko SGM

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie projektów likwidacji lokalnych - regionalnych programów informacyjnych Telewizji Publicznej

W związku z przedstawionymi Zarządowi TVP S.A. propozycjami zlikwidowania popołudniowych lokalnych programów informacyjnych. Stowarzyszenie Gmin Małopolski wyraża następujące stanowisko:

1. Sprzeciwiamy się takim sposobom prezentowania problematyki lokalnej, która prowadzi do likwidacji programów lokalnych tj. przygotowywanych w regionalnych ośrodkach Telewizji Publicznej. Przedstawiona aktualnie propozycja jest formą scentralizowania działalności informacyjnej TVP. W miejsce kilkunastu regionalnych 20 minutowych programów informacyjnych nadawany miałby być, z Warszawy (!), jeden 20 minutowy program ogólnopolski dla 49 województw.

2. Pomysł utworzenia ogólnopolskiego programu informującego o problematyce regionalnej i lokalnej, który był zresztą zgłaszany przez organizacje samorządowe zrzeszone w Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich, może być generalnie zaakceptowany, jako realizacja naszego postulatu przekształcenia II Programu TVP w sieć programów regionalnych we współwłasności po połowie Skarbu Państwa i Samorządów Terytorialnych. Prezentacja problematyki regionalnej nie może odbywać się jednak kosztem aktualnie istniejących programów informacyjnych. Dla odpolitycznienia tych programów powinny być one nadawane na stałe (a nie tylko przed wyborami) z np. Krakowa, z większą prezentacją danego regionu kolejno z: Katowic, Wrocławia, Poznania, Gdańska.

3. Popołudniowe programy informacyjne lokalne przygotowywane w ośrodkach regionalnych cieszą się wysokim stopniem oglądalności, większym od Programu I TVP i z reguły są dobrze odbierane przez telewidzów.

4. W nawiązaniu do zgłaszanych przez Federację Związków i Stowarzyszeń Gmin Polski postulatów, (szczególnie w czasie Konferencji Telewizja Publiczna a Samorząd Terytorialny) odnośnie decentralizacji Telewizji Publicznej, ponownie wnioskujemy o stworzenie ogólnopolskiego programu dla prezentacji problematyki lokalnej, przygotowywanego i nadawanego z wybranego ośrodka regionalnego (np. w Krakowie) lub na przemian z ośrodków regionalnych, niezależnie od dotychczasowych regionalnych programów informacyjnych.

Zarząd SGM Kraków, dnia 8 kwietnia 1997 roku

**********

List Prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. Ryszarda Miazka do Kazimierza Barczyka, Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski z dnia 21 kwietnia 1997 roku.

Szanowny Panie Przewodniczący,
Z uwaga przeczytałem Pańskie pismo z dnia 8 kwietnia br. zawierające stanowisko w sprawie lokalnych programów informacyjnych realizowanych przez Oddziały Terenowe TVP.
Pragnę zapewnić Pana Przewodniczącego, że koncepcja likwidacji regionalnych programów informacyjnych jest mi całkiem obca. Zarząd TVP - S.A. nie rozważał takiej ewentualności. Wstępnie dyskutowano jedynie nad projektem połączenia "Panoramy" emitowanej o godzinie 18.00 z programami lokalnymi, które zachowałyby dotychczasowy kształt i czas trwania. Pomysł ten nie wyszedł jednak poza stadium wstępnych dyskusji, nie doszło nawet do kontaktu z dyrektorami OTV, co stanowi podstawowy warunek zmian programowych.
Niestety z przykrością stwierdzam, że prasa przekazała zniekształconą wersję dyskusji prowadzonej w redakcji "Panoramy", co wywołało zrozumiałe, choć nieuzasadnione zaniepokojenie opinii publicznej.
Mam nadzieję, że moje wyjaśnienia rozwiały Pańskie obawy. Zapewniam, że - podobnie jak Pan- jestem gorącym orędownikiem telewizji lokalnych, spełniających bardzo ważne funkcje polityczne, kulturotwórcze, którym telewizja centralna nie jest w stanie sprostać.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Miazek