Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko w sprawie planowanych zmian statusu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska