Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko Zarządu SGiPM w sprawie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych