Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała WZC SGiPM

Uchwała WZC Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

W 10 rocznicę odbudowy idei Samorządnej Rzeczpospolitej samorządy historycznej Małopolski uznają reformę samorządową za jedno z największych osiągnięć przemian solidarnościowych, jakie dokonały się w Polsce po 1989 r.

To bez wątpienia największe reformy, jakie przeprowadzono do tej pory w krajach Europy środkowej i Wschodniej. Dokonano w ten sposób faktycznej decentralizacji państwa. Polska to już nie; tylko posiadające szerokie kompetencje gminy, ale również reaktywowane powiaty i powołane, po raz pierwszy w tysiącletniej historii naszego kraju, władze wojewódzkie wyżerane w wyborach powszechnych. To są podstawy nowoczesnego, zdecentralizowanego państwa z gospodarką rynkową.

Czas upływający od wprowadzenia reform pokazuje, że zakończyły się one sukcesem i że zdały egzamin. Z perspektywy tych dziesięciu lat widać jak nasz kraj zmienił się na lepsze. Wielka w tym zasługa samorządów - ludzi, którzy wzięli sprawy w swoje ręce i dzielnie stawiali czoła rozlicznym trudnościom, które przyniosła transformacja ustrojowa. Ludzi, którzy postawili sobie za cel wyprowadzić swoje gminy z zastoju i uczynić je atrakcyjnymi, zarówno dla mieszkańców, jak i gości. Zarządów i radnych, którzy nie bali się podjąć ważnych decyzji, budując infrastrukturę techniczną i społeczną, co pozwoliło stworzyć podstawy pod rozwój gospodarczy gmin i powiatów.

W prace w tworzeniu Samorządnej Rzeczpospolitej twórczo włączyło się Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, należące do największych i najaktywniejszych stowarzyszeń regionalnych w Polsce, które było współzałożycielem i organizatorem Federacji Związków Gmin i Powiatów RP. Stowarzyszenie i jego liderzy byli współautorami wielu projektów ustaw, wydając wiele podręczników i poradników dla samorządów, zorganizowało szereg szkoleń i konferencji, w których uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych z całej Polski. Przez swoją bardzo aktywną działalność przyczyniło się do przeprowadzenia I i II etapu reformy samorządowej. Święto Samorządu, dzień, w którym obchodzimy jubileusz dziesięciolecia jego odrodzenia, jest dobrą okazją, aby podziękować wszystkim samorządowcom Małopolski, którzy czynnie włączali się w tę działalność.