W X rocznicę restytucji samorządu powiatowego i utworzenia samorządów wojewódzkich, a także u progu jubileuszu 20-lecia przywrócenia gminnego samorządu terytorialnego, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wyraża uznanie dla wszystkich małopolskich samorządowców, którzy skutecznie przyczyniają się do budowy społeczeństwa obywatelskiego i swoich Małych Ojczyzn - Uchwała XXII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Szczegóły

Pismo Przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka do Ambasadora Republiki Węgierskiej w Polsce wyrażające głębokie zaniepokojenie docierającymi informacjami na temat planów likwidacji Konsulatu Generalnego Republiki Węgierskiej w Krakowie.

Szczegóły

Stanowisko Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie usprawnienia powiązań komunikacyjnych na krzyżujących się w Koszycach drogach.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Konferencję "Żeglowna Wisła w Małopolsce - Oświęcim - Kraków- Niepołomice - Koszyce - Gdańsk". Kraków frontem do Wisły".

Szczegóły

Stanowisko Konferencji samorządowej w 10. Rocznicę pierwszych wyborów do Rad Powiatów i Sejmików Województw "10 Lat Samorządu Powiatowego i Wojewódzkiego"

Szczegóły

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia.

Szczegóły

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie delegacji przedstawicieli SGPiM do Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

Szczegóły

Uchwała XXI Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków, 3 czerwca 2008 r.

Szczegóły

Stanowisko SGPiM: drogi i inwestycje infrastrukturalne.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski o aktywny udział w działaniach na rzecz organizacji EURO 2012 w Krakowie i na terenie historycznej Małopolski.

Szczegóły

Apel o aktywny udział samorządów w Konkursie SGiPM "Bezpieczne drogi w Małopolsce - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe".

Szczegóły

Stanowisko SGPiM w sprawie dokończenia decentralizacji państwa i reformy samorządowej.

Szczegóły

Apel o udział w Konkursie Na Najlepszą Stronę Internetową w Małopolsce.

Szczegóły

Apel do Marszałków, Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad i Radnych o wsparcie Projektu "Jan Paweł II - nasze wspomnienia" stworzonego dla upamiętnienia 30. rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego.

Szczegóły

Uchwała Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie kontynuacji decentralizacji państwa i reformy samorządowej

Szczegóły

Stanowisko Federacji Regionalnych Związku Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z IV Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej "Jak finansować infrastrukturę miast i gmin"

Szczegóły

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza szczególnie polskie gminy, powiaty i województwa do udziału we wspólnej Akcji Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi: Paczki żywnościowe na Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Celem Akcji jest stworzenie sieci pomocy polskim rodzinom osób represjonowanych na Białorusi oraz tych, którzy z racji swojej aktywności politycznej, zawodowej, dziennikarskiej i społecznej mają problemy materialne i nie mogą utrzymać swoich rodzin.

Szczegóły

Uchwały XX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwiększenia zasięgu TVP 3 Kraków poprzez pilne wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej w Małopolsce

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Małopolską Konferencję "Krakowski Obszar Metropolitalny - 172 mln euro na rozwój w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego"

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Sołtysów i Dyrektorów Szkół w sprawie Akcji Budowania Boisk Sportowych we wszystkich wioskach Małopolski w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 w Krakowie pod patronatem "Telewizji Kraków" i "Gazety Krakowskiej".

Szczegóły

Zaproszenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski kierowane do Sołtysów i Członków Rad Sołeckich do udziału w I konkursie na najlepszą stronę internetową sołectwa w Małopolsce w 2007 roku.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie udziału w I Konkursie "Bezpieczne drogi w Małopolsce budujemy chodniki i ścieżki rowerowe".

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Małopolską Konferencję "Odnawialna Energia. Małe elektrownie wodne i wiatrowe, pompy cieplne i kolektory słoneczne".

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Sejmików i Zarządów Województw: Małopolskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego w sprawie organizacji w Krakowie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na konferencję w sprawie tworzenia Parków Technologicznych, Parków Przemysłowych i Stref Gospodarczych w Małopolsce.

Szczegóły

Uchwała o nadaniu Tytułu Małopolanina Roku 2006 Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego Jerzemu Stępniowi.

Szczegóły

Uchwała o nadaniu Tytułu Małopolanina Roku 2006 Jego Eminencji Stanisławowi Kardynałowi Dziwiszowi.

Szczegóły

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie poszerzenia reprezentacji obywatelskiej w samorządzie gminnym i jego jednostkach pomocniczych.

Szczegóły

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie arbitralnego prawa weta wojewodów wobec inwestycji samorządów finansowanych z funduszy UE.

Szczegóły

Protest Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przeciwko szykanowaniu Andżeliki Borys i jej współpracowników ze Związku Polaków na Białorusi.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP na Ogólnopolską Konferencję "Współdziałanie samorządów w ochronie zdrowia. Ratownictwo medyczne po 1 stycznia 2007. Opieka doraźna i całodobowa. Finansowanie z UE w latach 2007 - 2013".

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na V Małopolską Konferencję "Bezpieczna Gmina, Powiat, Województwo. Bezpieczna droga do szkoły."

Szczegóły

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie współfinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski podjęte na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej SGiPM w Krakowie, dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie podziału środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na województwa w latach 2007 - 2013.

Szczegóły

Uchwała 4/2006 XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wykonania budżetu udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za rok 2005.

Szczegóły

Uchwała 3/2006 XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie algorytmu wyliczania wielkości środków finansowych na Regionalne Programy Operacyjne w latach 2007 - 2013.

Szczegóły

Uchwała 2/2006 XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie ułatwienia procesu inwestycyjnego z funduszy UE 2007 - 2013.

Szczegóły

Uchwała 1/2006 XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie w sprawie inwestycji drogowych i komunalnych w Małopolsce.

Szczegóły

Apel XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wsparcia Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się".

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Ogólnopolską Konferencję Samorządową Ochrona Środowiska 2007 - 2013. Programy dla samorządów.

Szczegóły

Uchwała Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski o nadaniu Tytułu Małopolanina Roku 2005 Adamowi Bujakowi.

Szczegóły

Uchwała Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski o nadaniu Tytułu Małopolanina Roku 2005 Prof. Franciszkowi Ziejce.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie inwestycji drogowych i komunalnych w Małopolsce na Konferencję z udziałem Ministra Jerzego Polaczka.

Szczegóły

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie Fundacji "NIE LĘKAJCIE SIĘ"

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rażącego braku środków z Budżetu Państwa na wypłaty stypendiów socjalnych.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na II Konferencję "Bezpieczne drogi w Małopolsce".

Szczegóły

Uchwała XVII Walnego Zgromadzenia Delegatów SGiPM w sprawie prac nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013.

Szczegóły

Uchwała Zarządu SGiPM w sprawie zniesienia wiz dla obywateli RP do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Szczegóły

Uchwała XVI Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie pilnej potrzeby naprawy finansów samorządowych.

Szczegóły
rekordów: 229, na stronach: 5