Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Energiczny Obywatel - bezpłatne spotkania informacyjne dla mieszkańców

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Redakcji GlobeEnergia zapraszamy Państwa do wspólnej organizacji

BEZPŁATNYCH SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW

ENERGICZNY OBYWATEL

Podczas spotkań nasi specjaliści zaprezentują tematy związane z odnawialnymi źródłami energii i ich finansowaniem, fotwoltaiką, możliwością produkcji własnej energii, problemami inwestycyjnymi. Wykłądowcy zachęcają również do dyskusji nad zmianami prawodawstwa w tym zakresie.

Wybrane zagadnienia:

kto może skorzystać z energii z fotowoltaiki
na co może liczyć mieszkaniec gminy
jak działa słoneczna elektrownia
jak wygląda prawo związane z taką inwestycją
jakie są sposoby zwracania uwagi władzy na sprawy dla mnie ważne.

Inwestycje w OZE a szczególnie w popularną ostatnio fotowoltaikę to duże wyzwanie dla samorządów oraz dla mieszkańców. Programy dotacyjne - parasolowe przyczyniają się do wzrostu zainteresowania budowy własnej słonecznej elektrowni na dachach domów, szkół, obiektów użyteczności publicznej. Ze względu na ilość pytań, oraz zbieranie doświadczeń tych pozytywnych jak i negatywnych wspólnie ze Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV organizujemy spotkania dla zainteresowanych na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

W ramach programu zapewniamy sfinansowanie ekspertów prowadzących spotkania, materiałów informacyjnych oraz wynajmu sali od samorządu. Spotkania to zazwyczaj grupy 15-20 osobowe, pora ustalana jest z Państwa Gminą, tak aby była ona dogodna dla mieszkańców.

Ze względu na ograniczona ilość spotkań przewidzianych w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje:

Aleksandra Szulc
kom. 531 107 301
e-mail a.szulc@globenergia.pl