Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Gminy samowystarczalne energetycznie? - konferencja organizowana przez SPCleantech

W dniu 20.06.2018, godz. 10.00-14.00, SPCleantech organizuje we współpracy z AGH i Zielonym Podhalem konferencję "Gminy samowystarczalne energetycznie?"

Konferencja będzie miała miejsce na AGH, Centrum Informatyki AGH, ul. Kawiory 21, Kraków.

Konferencja "Gminy samowystarczalne energetycznie?"

Klastry energii to pomysł pionierski, nie tylko w polskiej skali. Zadaniem ich jest pobudzenie lokalnych społeczności do współdziałania i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby. Według wstępnych założeń klaster ma współtworzyć kilka podmiotów na określonym terenie, które będą wspólnie wytwarzać i gospodarować energią elektryczną. W skład klastra mogliby wchodzić mieszkańcy, przedsiębiorcy, samorząd, jednostki naukowe czy organizacje pozarządowe. Każdy z klastrów reprezentowałby koordynator. Tą funkcję może pełnić fundacja, spółdzielnia albo wybrany do tego celu członek klastra.

Klastry mają się przyczynić do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego lokalnym społecznościom niezależnie od zewnętrznych dostaw surowców oraz do pobudzenia energetyki prokonsumenckiej. Mają się przełożyć też na obniżenie kosztów energii dla odbiorców końcowych. Na słabo rozwiniętych obszarach klastry energii mogą natomiast podnieć konkurencyjność gospodarki lokalnej i przyczynić się do restrukturyzacji obszarów wiejskich. Nie bez znaczenia jest też aspekt ochrony środowiska.

Podczas konferencji "Gminy samowystarczalne energetycznie?" dowiesz się o najnowszych planach Minsterstwa Energii, certyfikatach pilotażowych klastrów energii, możliwościach finansowania działalności klastrów energii oraz czy otoczenie prawne sprzyja rozwojowi klastrów energii? Podczas konferencji zaplanowano panel dyskusyjny z udziałem ME, NFOŚiGW, klastrów i specjalistów.

Udział w konferencji można zapewnić sobie poprzez kupienie darmowego biletu na www.klastryenergii.evenea.pl

Zapraszamy do udziału w konferencji.

Janusz Kahl
Managing director
South Poland Cleantech Cluster