Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

"Protokół dyplomatyczny" - szkolenie samorządowe

Szanowni Państwo,
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Przewodniczący Rad, Pracownicy Samorządowi

Zaproszenie na szkolenie samorządowe
"Protokół dyplomatyczny"

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski zapraszam do udziału w szkoleniu samorządowym "Protokół dyplomatyczny", które odbędzie w ramach Małopolskiej Akademii Samorządowej - cyklu szkoleń dla Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych i pracowników samorządowych. Szkolenia obejmują wybrane zagadnienia z związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie szkolenia i seminaria organizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskie są bezpłatne.

Program szkolenia z zakresu protokołu dyplomatycznego:

• protokół dyplomatyczny - co to jest oraz zastosowania w dyplomacji i życiu publicznym,
• precedencja - wiedza o tym kto jest ważniejszy, jak to stosować w praktyce - pierwszeństwo, kolejność wystąpień, zasiadania, układ stołu, zajmowanie miejsc w samochodach, protokół flagowy
• elementy codziennego zastosowania - wizytówki, zaproszenia, wymiana prezentów
• elementy ceremoniałów
• przyjęcia - podstawowa wiedza
• rodzaje ubiorów
• uwagi końcowe - język, życzliwość, szacunek dla obyczaju i odmienności.

Prowadzący: Zdobysław Milewski - Z-ca Dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ds. współpracy międzynarodowej. W przeszłości Rzecznik Prasowy Premier Hanny Suchockiej, Poseł na Sejm II Kadencji, Charge d'affaires Ambasady RP w Atenach, wykładowca protokołu dyplomatycznego m.in. w Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera w Krakowie.

Szkolenie odbędzie się 8 listopada br. w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, ul. Grodzka 15/2, Kraków, w godz. 11.00 - 14.00. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: biuro@sgpm.krakow.pl

Udział w szkoleni jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń, z pierwszeństwem dla Członków SGiPM.

Z poważaniem
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 22 października 2012 r.