Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Seminarium szkoleniowe dla kierowników urzędów stanu cywilnego

Po raz kolejny Małopolski Oddział Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Krakowie organizuje seminarium szkoleniowe dla kierowników urzędów stanu cywilnego, ich zastępców oraz pracowników nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w urzędach wojewódzkich.

Partnerem w organizacji szkolenia jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, największa polska regionalna organizacja samorządowa co daje gwarancję pełnego profesjonalizmu organizacyjnego.

Szkolenie odbędzie się od 18 do 20 kwietnia 2012 r. w Krakowie.

**********

Zaproszenie na szkolenie (plik docx) >>>

Harmonogram szkolenia (plik doc) >>>

Formularz zgłoszenia (plik doc) >>>